Egzekucja świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Kiedy sąd zasądza świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej?

Sąd może orzec świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, gdy odstępuje od wymierzenia kary oraz w przypadkach podanych w ustawie.

Orzeczenie świadczenia jest obowiązkowe w przypadku skazania za konkretne przestępstwa. Tymi przestępstwami są:

 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.),
 • dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu (art. 179 k.k.),
 • zapewnianie bezpieczeństwa ruchu pojazdów w stanie nietrzeźwości (art. 180 k.k.).

Świadczenie może być zasądzone w kwocie do 60.000 zł. W przypadku obowiązkowego świadczenie będzie ono zawsze nie niższe niż 5.000 zł. W razie skazania za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. będzie wynosiło minimum 10.000 zł.

Co zrobić, gdy sąd zasądził świadczenie na rzecz Funduszu?

Najprostsza odpowiedź brzmi: zapłacić.  Podobnie jak w przypadku grzywny, sąd wzywa do zapłaty świadczenia w terminie 30 dni. Podaje sposób zapłaty i numer rachunku. Numer ten znajduje się również na stronach internetowych sądów.

Co się stanie, gdy nie zapłacimy świadczenia w terminie?

O tym, co się stanie, gdy nie zapłacimy grzywny, pisałam tutaj. W przypadku świadczenia, sprawa wygląda trochę inaczej. Gdy nie zapłacimy, sąd nie może orzec zamiany kary na prace społeczne czy pozbawienie wolności. Kwota ta może być za to egzekwowana przez komornika.

Co zrobić, gdy nie mamy środków na zapłacenie świadczenia?

Gdy nie mamy środków na zapłatę, podobnie jak w przypadku grzywny możemy się ubiegać o rozłożenie świadczenia na raty albo o umorzenie go w całości lub części. Stosuje się tutaj odpowiednio przepisy o grzywnie (o tym więcej tutaj). Pamiętać tylko trzeba, że rozłożenie na raty możliwe jest tylko na okres 1 roku.

Aby uzyskać poradę prawną lub pomoc w zakresie sporządzenia wniosku o rozłożenie na raty lub umorzenie świadczenia lub grzywny, zapraszam do kontaktu.

7 myśli na “Egzekucja świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 1. Dzień dobry uległem wypadkowi samochodowemu i zostałem osobą niepełnosprawną dostałem wezwanie do zapłaty 5000 zł na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej mam pytanie Czy mogę starać się o umorzenie tej kary

  1. Dzień dobry, dziękuję za przesłane pytanie. W sytuacji, gdy z przyczyn od Pana niezależnych nie może Pan uiścić świadczenia na rzecz funduszu, może Pan złożyć wniosek o umorzenie tego świadczenia w całości lub części.

 2. Dzień dobry mam problem zdążyło mi się jechać po alkoholu grozi mi właśnie kara od 5000 tysięcy do 60000 nie mam jak zapłacić takich pieniędzy czy można prosić o spłatę na przykład poprzez pracę społeczne? I co dalej mnie czeka

  1. Dzień dobry, dziękuję za komentarz. Minimalna wysokość świadczenia to 5.000 zł. Przede wszystkim proszę poczekać na wyrok. Niestety nie ma możliwości odpracowania tej kwoty, można natomiast składać wniosek o rozłożenie jej na raty.

  1. Dziękuję za komentarz i zwrócenie uwagi. Wniosek, podobnie jak w przypadku grzywny, należy składać do sądu, który wydał wyrok w I instancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *