Co zrobić, gdy skazany nie płaci?

W wyroku sąd karny może orzec o obowiązku naprawienia szkody lub zapłacie zadośćuczynienia lub nawiązki na rzecz pokrzywdzonego.

Często pytacie Państwo w komentarzach, co zrobić, żeby dostać tę zasądzoną kwotę. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie.

Kiedy skazany powinien zapłacić?

Co do zasady, obowiązek naprawienia szkody wymagalny jest z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Oznacza to, że skazany powinien zapłacić wszystko od razu.

Wyjątkiem może być orzeczenie naprawienia szkody przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary. Orzekając tzw. „zawiasy” sąd może wskazać termin, do kiedy skazany ma zapłacić. Dlatego też warto dokładnie czytać wyrok.

Co zrobić, żeby zapłacił?

Najprostszym sposobem, żeby uzyskać zasądzone pieniądze jest wysłanie wezwania do zapłaty do skazanego. W wezwaniu możemy podać, w jaki sposób skazany ma zapłacić i podać np. numer konta bankowego. Warto wiedzieć, że ze względu na ochronę danych osobowych skazany może nie mieć wiedzy o naszym adresie. Dlatego aby przyspieszyć i usprawnić procedurę, warto takie wezwanie wysłać.

Co, jeżeli skazany nie płaci?

Jeżeli pomimo uprawomocnienia wyroku, a nawet i wysłania wezwania do zapłaty, nie dostaliśmy żadnych pieniędzy, najlepiej zwrócić się do komornika. Najpierw jednak należy uzyskać z sądu odpis wyroku z klauzulą wykonalności. Następnie ten wyrok zanosimy komornikowi wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Wyroki karne, w części orzekającej o świadczeniach pieniężnych, podlegają egzekucji, tak samo jak wyroki cywilne.

Naprawienie szkody a wyrok w zawieszeniu

Orzeczenie naprawienia szkody może być orzeczone w wyroku skazującym na karę pozbawienia wolności w zawieszaniu lub przy warunkowym umorzeniu postępowania. W takim przypadku sąd ma dodatkowe środki dyscyplinujące skazanego. Brak zapłaty może skutkować bowiem odwieszeniem „zawiasów” lub podjęciem zawieszonego postępowania.

Jeżeli skazany nie płaci, a były zastosowane wobec niego instytucje probacyjne, można o tym zawiadomić sąd. Sąd wówczas wezwie skazanego do złożenia wyjaśnień lub wyznaczy posiedzenie. To często motywuje sprawców do zapłaty, chociaż w części.

Uchylanie się od płacenia jako przestępstwo

W ostatnim czasie został wprowadzony nowy przepis, przewidujący karanie za uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody lub zapłaty zadośćuczynienia czy nawiązki. Czyn ten podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Co jednak istotne, przepis ten dotyczy tylko środków orzeczonych za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego. Nie dotyczy zatem nawiązek orzeczonych np. za zniesławienie.

Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek.

Sprawca natomiast może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykona w całości orzeczony wobec niego środek kompensacyjny nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Jeżeli zatem skazany uporczywie nie płaci zasądzonej kwoty, można sprawę zgłosić na Policję lub do prokuratury.

Aby uzyskać pomoc w otrzymaniu zasądzonej kwoty lub żeby uzyskać dodatkowe informacje, zapraszam do kontaktu.

2 myśli na “Co zrobić, gdy skazany nie płaci?

  1. Moja narzeczona obecnie odbywa wyrok ZK i do zapłaty 6000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Czy sąd może zamienić to na dodatkową karę więzienia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *