Gdzie nie można jeździć, mając zakaz prowadzenia pojazdów?

Mając orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, przede wszystkim trzeba dokładnie przeczytać treść wyroku. Sąd może bowiem orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów określonego rodzaju (o czym pisałam tutaj). Z treści wyroku będzie wynikało, gdzie można jeździć, a gdzie nie.

Czego dotyczy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów?

Co do zasady zakaz prowadzenia pojazdów odnosi się do każdej ze sfer ruchu (lądowego, wodnego i powietrznego). Jeżeli sąd nie sprecyzuje w wyroku, że zakaz dotyczy tylko ruchu lądowego, będzie on obejmował także samoloty i statki. Mając orzeczony taki zakaz nie będzie można nie tylko prowadzić samochodu, ale także np. motorówki w wakacje na jeziorze.

Często jednak sądy w wyrokach wskazują, że zakaz dotyczy wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. To nasuwa jednak wątpliwości interpretacyjne.

Co to jest ruch lądowy?

Według jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego:

Pojęcie „ruchu lądowego” obejmuje swoim zakresem nie tylko drogi publiczne i strefy zamieszkania, ale wszelkie miejsca ogólnie dostępne, na których odbywa się rzeczywisty ruch pojazdów, a więc również drogi wewnętrzne.

W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, że:

Kryterium „ruchu lądowego” należy wiązać nie tyle z formalnym statusem konkretnej drogi, czy też określonego miejsca, lecz z faktyczną dostępnością i rzeczywistym jego wykorzystaniem dla ruchu pojazdów i innych uczestników.

Oznacza to, że jako ruch lądowy może być traktowane też np. poruszanie się po ścieżkach leśnych, jeśli są one dostępne też dla innych uczestników.

Czy można jeździć po własnej działce?

Własna nieruchomość co do zasady nie jest miejscem ogólnodostępnym. Według jednego z orzeczeń, jeżdżenie po własnej nieruchomości w stanie nietrzeźwości nie stanowi przestępstwa. Analogicznie zatem należałoby przyjąć, że po własnej działce jeździć można, także gdy ma się orzeczony zakaz.

Inaczej wygląda natomiast sytuacja, gdy działka stanowi naszą własność, ale jednocześnie jest drogą dojazdową do posesji. W takim przypadku sądy przyjmują, że skoro droga służy dojazdowi i jest wykorzystywana dla ruchu pojazdów, wówczas nie można się nią poruszać, ani w stanie nietrzeźwości, ani mając orzeczony zakaz.

Aby uzyskać pomoc prawną lub dodatkowe informacje, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *