Gdzie nie można jeździć, mając zakaz prowadzenia pojazdów?

Gdzie nie można jeździć, mając zakaz prowadzenia pojazdów?

Mając orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, przede wszystkim trzeba dokładnie przeczytać treść wyroku. Sąd może bowiem orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów określonego rodzaju (o czym pisałam tutaj). Z treści wyroku będzie wynikało, gdzie można jeździć, a gdzie nie. Czego dotyczy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów? Co do zasady zakaz prowadzenia pojazdów odnosiWięcej oGdzie nie można jeździć, mając zakaz prowadzenia pojazdów?[…]