Sąd zasądził mi grzywnę, co dalej?

Co zrobić, gdy sąd zasądził mi grzywnę?

Najprostsza odpowiedź brzmi: zapłacić. Grzywnę należy zapłacić w terminie 30 dni od otrzymania z sądu wezwania do zapłaty, na rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu. Numery rachunków bankowych zamieszczane są również na stronach internetowych sądów.

W postępowaniu karnym (tj. dotyczącym przestępstw, a nie wykroczeń) sąd orzeka grzywnę w stawkach dziennych. W takim przypadku należy jednorazowo uiścić kwotę, będącą wynikiem pomnożenia liczby stawek dziennych przez ich wysokość określoną w wyroku. Przykładowo, gdy sąd orzekł grzywnę w wysokości 150 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 zł, należy zapłacić 15.000 zł (150 x 100 zł). Konkretna kwota do zapłaty powinna być wskazana w wezwaniu do zapłaty grzywny.

Co zrobić, gdy sąd zasądził mi grzywnę, ale nie mam na zapłatę wystarczających środków?

Rozłożenie grzywny na raty

Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku. Okres ten liczy się od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, sąd może rozłożyć grzywnę na raty nawet na okres do 3 lat. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy wysokość grzywny jest znaczna,

We wniosku o rozłożenie grzywny na raty należy dokładnie opisać swoją sytuację materialną i udowodnić, że nie pozwala ona na jednorazowe uiszczenie całej grzywny. Można powołać się również na trudną sytuację rodzinną lub problemy zdrowotne, jeżeli wpływają one na niemożność zapłacenia całej grzywny.

Wniosek składa się do sądu, który orzekł w I instancji.

Pierwszy wniosek o rozłożenie grzywny na raty jest bezpłatny. Od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty pobiera się opłatę w wysokości 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł.

Co w przypadku niedotrzymania terminarza spłat?

Gdy uda się uzyskać rozłożenie grzywny na raty, trzeba pamiętać, aby trzymać się terminów płatności rat. Uchybienie terminowi płatności choćby jednej raty może powodować odwołanie rozłożenia na raty, chyba że nastąpiło z przyczyn od niezależnych od skazanego. Sąd odwołuje również rozłożenie na raty, gdy ujawnią się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia o rozłożeniu na raty. Najprościej mówiąc, zdarzy się tak, gdy sąd dowie się, że ukryliśmy przed nim majątek albo podaliśmy nieprawdę we wniosku o rozłożenie na raty.

Umorzenie grzywny

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość również częściowego albo nawet całkowitego umorzenia grzywny. Jest możliwe, jeżeli skazany nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe. Niemożność lub niecelowość wykonania kary grzywny w żadnej z przewidzianych prawem form może wynikać z przyczyn wprawdzie od skazanego niezależnych, ale związanych z jego osobą (stan zdrowia, inwalidztwo, sytuacja materialna lub rodzinna), jak też niezwiązanych z jego osobą (brak możliwości podjęcia pracy społecznie użytecznej, stan klęski żywiołowej lub inne zdarzenie losowe).

Co się stanie, gdy nie zapłacimy grzywny?

Gdy nie zapłacimy grzywny w terminie wskazanym na wezwaniu, zostanie ona ściągnięta przymusowo przez komornika (to zaś w praktyce oznacza zajęcie rachunku bankowego czy wynagrodzenia za pracę, a wtedy szef się dowie, nie tylko że mieliśmy postępowanie karne, ale też że jeszcze uchylamy się od płacenia kary). Dodatkowo sąd przekazuje informację o powstaniu tej zaległości do biur informacji gospodarczej, co może nam przykładowo utrudnić uzyskanie kredytu.

Zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną

Jeżeli prowadzona przez komornika egzekucja  grzywny nieprzekraczającej 120 stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że 10 stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej. W przypadku kary grzywny orzeczonej za wykroczenie praca nie może trwać dłużej niż 2 miesiące.

Zamiana grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności

Bardziej dolegliwą karą za niezapłacenie grzywny jest zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (co niestety oznacza w praktyce pobyt w więzieniu). Orzeka się ją, jeżeli podobnie jak w przypadku prac społecznych, egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, a także, gdy skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej albo uchyla się od jej wykonania, lub zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że 1 dzień pozbawienia wolności jest równoważny 2 stawkom dziennym grzywny (dla przykładu, jeżeli grzywna była orzeczona w wymiarze 100 stawek po 50 zł, to zastępcza kara będzie wynosiła 50 dni; wysokość stawki dziennej nie ma w tym przypadku znaczenia). Kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo. W przypadku skazania za wykroczenie, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu, której czas trwania nie może przekraczać 30 dni.

Co zrobić, by uniknąć zastępczej kary pozbawienia wolności?

Najprostszym sposobem, aby nie odbywać zastępczej kary, czy to w formie prac porządkowych przy zamiataniu ulic, czy pobytu w zakładzie karnym, jest uiszczenie zaległej grzywny. Sąd może również w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności zarządzonej w wypadku, gdy skazany uchylał się od wykonywania prac społecznie użytecznych albo odmówił ich wykonywania, jeżeli skazany oświadczy na piśmie, że podejmie pracę społecznie użyteczną i podda się rygorom z nią związanym. W takim przypadku trzeba jednak pamiętać, że gdy znowu będziemy się uchylać od pracy, ponowne wstrzymanie wykonanie kary nie będzie już możliwe i sąd nie da nam kolejnej szansy.

Niezależnie od powyższego, zarówno od zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną, jak i od zarządzenia zastępczej kary pozbawienia wolności można się odwoływać, składając zażalenie do sądu wyższej instancji.

Można również składać wniosek o rozłożenie grzywny na raty, o którym była mowa powyżej, postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty może być bowiem wydane także w czasie odbywania przez skazanego kary zastępczej.


Czy spodobał Ci się mój artykuł, o tym co zrobić, gdy sąd zasądził mi grzywnę? Chcesz wiedzieć więcej?
Polecam artykuł:
Egzekucja alimentów w 2019

81 myśli na “Sąd zasądził mi grzywnę, co dalej?

 1. Dzień dobry,w opisie nie ma przedstawionych jeszcze kilku opcji np:
  -jeśli kara grzywny przekracza kwotę powyżej 10tys.zł wtedy nie ma możliwości odpracowania tej kary.
  -jeśli po ustaleniu wysokości rat nadal nas nie stać na spłacanie.
  -jeśli płacimy alimenty przez komornika i po ich ściągnięciu zostaje nam najniższa krajowa,która może nie wystarczyć na przeżycie.
  Co wtedy robić,aby uniknąć kary zastępczej czyli więzienia?

  1. Dzień dobry, dziękuję za komentarz. Jak wskazano w artykule, można zamienić karę grzywny na pracę społecznie użyteczną, gdy grzywna nie przekracza 120 stawek dziennych. W przypadku grzywny określonej kwotowo, grzywna nie może przekraczać 240.000 zł. W przypadku grzywny określonej kwotowo na 10.000 zł jest możliwość jej odpracowania. W przypadku grzywny oznaczonej w stawkach dziennych, znaczenie ma liczba stawek a nie ich wysokość. Jeżeli nie mamy możliwości uregulowania grzywny nawet w ratach, istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzenie grzywny w części lub całości.

  2. Witam mam takę pytanko pierwsze ratę miałem zapłacone ale się spoznilem jus 2 meszonca i otrzymałem list że do 14 dni musza regulować ciała kwota lub nadal moga płacić narate jak miałem rozłożenie proszę dokładnie odpowiedź dziekuje pozdrawiam

   1. Dziękuję za komentarz. Prosiłabym o sprecyzowanie pytania, bo obawiam się, że nie do końca rozumiem. Ewentualnie prosiłabym o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią.

    1. Dzień dobry. Co w przypadku kiedy została zasądzona grzywna (sprawa karna – potrącenie z lekkim/nieznacznym uszczerbkiem na zdrowiu), a tato nie otrzymał danych, na które musi przelać pieniądze? Czy przyjdzie jeszcze wezwanie do zapłaty czy trzeba składać wniosek o odpis wyroku?

     1. Sądy wysyłają wezwanie do zapłaty grzywny i wskazują tam numer konta. Nie doręczają natomiast wyroków same z siebie. Wyroki też nie zawierają informacji o numerach kont. Jeśli nie dostali Państwo wezwania, można się bezpośrednio skontaktować z sądem lub wpłacić na numer podany na stronie internetowej sądu.

 2. Dziękuję! Kilka minut lektury rozwiązało mój problem. Wiem co mam teraz zrobić – bez szukania przepisów i czytania tekstów, które najczęściej mnie usypiają. Mam nadzieję, że od 2018 przepisy nie zmieniły się.

 3. Jest możliwość zapłacenia zaległej grzywny bezpośrednio do Sądu z pominięciem Komornika, jeśli egzekucja już się rozpoczęła? Czy w tej sytuacji (bezpośredniej wpłaty na konto Sądu) możemy uniknąć kosztów komorniczych?

  1. Dzień dobry, dziękuję za pytanie. Zapłata grzywny z pewnością uchroni Pana od dalszych kosztów komorniczych. Egzekucja zaś winna być umorzona.

   1. Witam, dostalem grzywne
    2,5k grzywny, 500zl na Monar i 1,5k koszty postepowania. Czy to wszystko przyjdzie mi w jednym wezwaniu do zaplaty, czy jak to wyglada? Z calego stresu pozapominalem i jezeli moglbym liczyc na odpowiedz to bylbym wdzieczny. Pozdrawiam

    1. Dzień dobry, powinien Pan dostać to w wezwaniu, jeżeli nie otrzyma Pan wezwania, proszę kontaktować się z sądem.

  1. Dzień dobry ,dostałem wezwanie Sądu .jeżeli uregulowałem należność to muszę się wstawić na posiedzenie do sądu na wyznaczony termin .

 4. Dostałam postanowienie o ukaraniu mnie grzywną za nie złożenie komornikowi oświadczenia majątkowego czy w tym momęcie mam zapłacić ale komu nie mam podanego konta

  1. Dziękuję za komentarz. Samo postanowienie o ukaraniu grzywną musi się najpierw uprawomocnić, stąd brak informacji o numerze konta. Można bowiem je skarżyć zażaleniem. Dopiero gdy upłynie czas na skarżenie, powinna Pani dostać wezwanie do zapłaty. Jeśli Pani nie dostanie, proszę się zwrócić o informację do organu, który wydał postanowienie. Należy też pamiętać, że w przypadku zobowiązania do złożenia wykazu majątku, nałożenie grzywny nie wyczerpuje środków przymusu. Jeżeli dłużnik mimo ukarania go grzywną nie złożył wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności, komornik właściwości ogólnej dłużnika na wniosek wierzyciela zwróci się do sądu o nakazanie przymusowego doprowadzenia dłużnika celem złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności.

  2. Dzień dobry. Mój mąż dostał wyrok w wysokości 50 stawek dziennych ustalając wysokosc jednej stawki na 20 zł. Plus koszty sądowe w wys 140 zł Czy w tym przypadku musimy zapłacić 1000zl jednorazowo, czy możemy rozłożyć to na raty? Proszę o pomoc bo nie wiem jak to teraz zapłacić. A nr konta nie podano w piśmie.

   1. Dzień dobry, po uprawomocnieniu wyroku mąż powinien dostać wezwanie do zapłaty z sądu, gdzie będzie wskazany numer rachunku sądu oraz termin 30 dni. Co do zasady kwotę powinno się zapłacić w całości, ale można też złożyć wniosek o rozłożenie na raty.

 5. Dziękuję za zamieszczone komentarze. Tak jak zostało wskazane w artykule, gdy grzywna nie może być przymusowo ściągnięta przez komornika, sąd zarządza wykonanie kary zastępczej. Aby uzyskać pomoc, jak ewentualnie uniknąć takiej kary, zapraszam bezpośrednio do kontaktu z kancelarią.

 6. Dzień dobry mam pytanie jeżeli zapłaciłem grzywnę bezposrednio na rachunek podany przez Sąd to kiedy ten przelew zostanie zaksięgowany i kiedy tym samym wyrok grzywny zostanie wykonany ?

  1. Dzień dobry, wydaje mi się, że najprościej będzie, jak zadzwoni Pan do sądu, do którego Pan zapłacił i tam na pewno udzielą Panu pełnej informacji.

 7. Pani Kingo, a co w sytuacji, gdy zostałem skazany wielokrotnie na karę grzywny? Prokurator zaproponował tryb uproszczony, a w ramach pomocy prawnej rozpatrzył szereg spraw, z różnych prokuratur, za każdym razem wymierzając karę grzywny. Nadmieniam, iż były to bardzo proste sprawy, zawalona sprzedaż na Allegro sprzed wielu lat, kwoty wręcz żenujące, rzędu kilkudziesięciu złotych, przeoczyłem zwrot pieniędzy dla kilku osób. Wszystko dotyczyło tego samego (około miesięcznego) okresu czasu, takiego samego towaru. Poszkodowani pochodzą z całej Polski, stąd kilka spraw w różnych prokuraturach. Już po fakcie dowiedziałem się, że jest coś takiego jak ciąg przestępstw i czy przypadkiem nie tak to powinno być zrobione, że płacę jedną grzywnę za wszystkie te zdarzenia połączone razem? Prokurator nic o tym nie mówił, wymierzył dość surową karę grzywny dla każdej sprawy osobno, uzbierała się z tego duża kwota, usłyszałem, że mam czekać na wszystkie wyroki i wtedy prosić sąd (tylko który?) o połączenie tych grzywien i zmniejszenie kwoty kary. Ale jak mam to zrobić skoro na zapłatę jest jedynie 30 dni, a postępowania toczą się niezwykle wolno i w różnym tempie, np. jedno jest na etapie skierowania aktu oskarżenia i ma wyznaczony termin rozprawy, inne jest dopiero na etapie wznowienia śledztwa, itd. Krótko mówiąc wyroki, a także wezwania do zapłaty, otrzymam zapewne dość mocno rozbite w czasie. Czy mam spokojnie czekać mimo to? Bo boję się przekroczyć 30-dniowy termin płatności którejkolwiek z grzywien, a z drugiej strony jak mam prosić o połączenie tego w jedną grzywnę (i zmniejszenie) skoro zacząłbym spłacać je w międzyczasie (a i tak nie dam rady bo one łącznie przekraczają moje możliwości). A może, po otrzymaniu wezwania do zapłaty, należy pisać do sądu prośbę o wstrzymanie wykonania kary? Bardzo będę Pani wdzięczny za jakieś wskazówki lub rozjaśnienie tej, dla mnie strasznie niejasnej, sytuacji. Serdecznie pozdrawiam!

  1. Dzień dobry, dziękuję za wiadomość. Przedstawiona sytuacja jest ciekawa i chętnie jej się bliżej przyjrzę. Prosiłabym o kontakt mailowy z kancelarią z bliższymi informacjami o toczących lub zakończonych już sprawach, postaram się znaleźć jakieś wyjście z sytuacji.

 8. Zapłaciłem grzywnę oraz koszty sądowe, po jakim czasie odblokują mi pieniądze na koncie które zostały zablokowane na poczet sprawy sądowej?

  1. Dzień dobry, dziękuję za komentarz. Wszystko zależy, czy mówi Pan o zajęciu środków przez komornika czy zabezpieczeniu majątkowym. Proszę spróbować skontaktować się w tej sprawie z organem, który zajął środki. Ewentualnie zapraszam do kontaktu mailowego z kancelarią. Postaram się pomóc, potrzebowałabym tylko więcej informacji od Pana.

 9. Witam syn dostal grzywna 2000 zl a pierwsze pismo w tej sprawie to zajecie pensji w pracy. Czy kwota bedzie pobrana jednorazowo czy rozlozona na raty.?

  1. Dzień dobry, kwota powinna być pobrana jednorazowo, o ile jest taka możliwość, są na to środki. Jeżeli pensja jest zbyt niska, egzekucja będzie trwała przez jakiś czas aż do całkowitego ściągnięcia grzywny.

  2. Witam, bardzo proszę o informacje. Znajomy dostał wyrok 2 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 100tys grzywny, przecież nie ma opcji żeby taką kwotę wpłacił jednorazowo, nawet jeśli napisze wniosek o rozłożenie na raty to nie będzie w stanie ich spłacać siedząc w więzieniu. Co zrobić w takiej sytuacji ?

   1. Dziękuję za komentarz. Prosiłabym o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią, postaram się jakoś pomóc i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 10. Witam mam pytanie dostałem grzywnę za groźby karalne grzywną szybko wpłacona po jakim czasie nie będę osoba karana i czy będę też figurował w rejestrze policji?

  1. Zatarcie następuje po roku od zapłacenia grzywny. Po tym okresie czasu jest się osobą niekaraną, o ile nie ma się innych skazań lub orzeczonych innych środków karnych.

 11. Witam a co w sytuacji gdy komornik zmniejszył moja karę grzywny która na mnie nałożył i dogadałam się z nim w tej sprawie a kilka dni temu dostałam sądowe wezwanie do zapłaty?

  1. Dzień dobry, proszę o kontakt mailowy z kancelarią. Aby odpowiedzieć na Pani pytanie, potrzebuję więcej informacji. Na pewno jeżeli sąd karny nałożył na Panią grzywnę, to komornik nie może sam jej zmniejszyć.

 12. Witam dostalam pismo ze sadu ze mam kare pieniezna ale nie wiem do kiedy mam ja zaplacic i gdzie mam ja zaplaci poniewaz nie ma numeru konta a ni nic.

  1. Dzień dobry, być może dostała Pani postanowienie o ukaraniu karą pieniężną? Jeśli tak, to może się Pani od tego odwołać, wezwanie do zapłaty dostanie Pani po uprawomocnieniu się postanowienia. W razie wątpliwości może Pani zadzwonić do sądu, który wysłał do Pani pismo.

 13. Witam znajomy ma rozlozona grzywne na raty ale utracil dochod i nie ma jak jej splacic a minal czas uregulowania grzywny . Czego sie moze sie spodziewac ?? Czy moze sie ubiegac o prace spoleczne ??

  1. Dziękuję za komentarz. Wszystko zależy, w jakiej wysokości była zasądzona grzywna. Nie każda grzywna może być zamieniona na prace społeczne. Proponuję, żeby znajomy skontaktował się bezpośrednio z kancelarią pod numerem telefonu lub mailowo, postaram się jakoś pomóc.

 14. Zamiana grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności
  Bardziej dolegliwą karą za niezapłacenie grzywny jest zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (co niestety oznacza w praktyce pobyt w więzieniu). Orzeka się ją, jeżeli podobnie jak w przypadku prac społecznych, egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, a także, gdy skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej albo uchyla się od jej wykonania, lub zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

  „Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że 1 dzień pozbawienia wolności jest równoważny 2 stawkom dziennym grzywny (dla przykładu, jeżeli grzywna była orzeczona w wymiarze 100 stawek po 50 zł, to zastępcza kara będzie wynosiła 50 dni; wysokość stawki dziennej nie ma w tym przypadku znaczenia). Kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo. W przypadku skazania za wykroczenie, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu, której czas trwania nie może przekraczać 30 dni.”

  Pytanie odnośnie sformułowania: „Wysokość stawki dziennej nie ma w tym przypadku znaczenia” Co Pani ma na myśli, podając wcześniej precyzyjnie jak liczyć ilość dni wynikających właśnie z określonej stawki.

  1. Dziękuję za komentarz. Orzekając grzywnę za przestępstwo, sąd określa liczbę stawek i wysokość jednej stawki. Tak jak zostało napisane, przy przeliczaniu grzywny na karę zastępczą, sąd bierze pod uwagę liczbę stawek a nie wartość poszczególnych stawek. Czyli na przykładzie bierze pod uwagę, że było 100 stawek a nie że były one po 50 zł. Dlatego też zostało napisane, że wysokość samej stawki dziennej nie ma znaczenia.

 15. Wyrok sądu zaoczny o ukaranie grzywną 300 zl z art 51§1 k.w . Ile czasu jest na zapłacenie tej kary ? Oczywiście w piśmie nie podali ani terminu zaplaty ani numeru konta, konta znalazlam na stronie sądu ale interesuje mnie termin. Mam 30 dni od daty odebrania przeze mnie pisma ?

  1. W samym wyroku sąd nie pisze, ile czasu jest na zapłacenie i na jaki numer konta. Taka informacja jest przesyłana oddzielnie po uprawomocnieniu się wyroku.

   1. Czyli … Od odebrania pisma z wyrokiem mam czas zapłacenia tej grzywny do momentu kiedy sad po uprawomocnieniu ayroku wysle mi kolejne pismo w ktorym poinformuje mnie o terminie ? Myslalam ze z data odebrania pierwszego pisma mam 30 dni na zaplate inaczej sad skieruje sprawe do komornika.

    1. Wyrok musi się uprawomocnić. Po uprawomocnieniu sąd wysyła wezwanie do zapłaty i wskazuje numer konta. Od tego wezwania ma się 30 dni na zapłatę. Później sprawa może trafić do komornika.

 16. Witam co z karą zasądzoną w 2016r. 10tys ma fundusz postpenitencjarny czy została ona przedawniona czy zajmie się nią komornik ?

 17. Witam mam grzywnę i płace na czas wszystkie raty ale w tym miesiącu nie będę w stanie zapłacić całej czy jeśli zapłacę część to coś się stanie?

  1. Dziękuję za komentarz, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny, postaram się pomóc i udzielić wszelkich informacji.

 18. Witam serdecznie. Mam pytanie z innej kategorii ja te przedstawione w komentarzach. Całkiem nie dawno, tzn w poniedziałek tego tygodnia spowodowałem wypadek który na szczęście nie skończył się że skutkami śmiertelnymi. Byłem pod wpływem alkoholu i na komendzie po przyznaniu się do winy i paru przesłuchaniach mających na celu zweryfikować prawdę, oraz przystaniu przeze mnie na dobrowolne poddanie się karze, pan policjant z kryminalnych stwierdził o ile dobrze zrozumiałem, że mam czas na zapłacenie świadczenia na poczet osób poszkodowanych około miesiąca, tzn do momentu kiedy Pan prokurator wystawi wyrok. Jak pan policjant stwierdził zaraz po wystawieniu wyroku przez Pana prokuratora ten z automatu wyśle komornika żeby zajął mój majątek. Czy to prawda? Z tego co wiem powinien być okres około miesiąca po wyroku na odwołanie się, możliwość składania wniosku o rozłożenie na raty itd. Mam trójkę dzieci i małżonkę. Wiem że schrzanilem i chce to naprawić, ale nie chcę by przez to moja rodzina z miesiąca na miesiąc nie miala co włożyć do tzw „gara”. Proszę o kontakt mail-owy.
  Dziękuję i pozdrawiam

  1. Dziękuję za komentarz. Przede wszystkim to nie prokurator wystawia wyrok, tylko sąd i od wyroku zawsze może się Pan odwołać w ustawowym terminie. Dopiero po uprawomocnieniu się wyroku wysyłane jest wezwanie do zapłaty w terminie 30 dni od otrzymania wezwania. Dopiero po upływie tego terminu sprawa może być skierowana do komornika. Nie jest zatem możliwe, że równo miesiąc po wyroku komornik wszystko Panu zajmie i zostanie Pan z niczym. Jednakże trzeba się liczyć z tym, że gdy świadczenie nie zostanie uiszczone, to egzekucja zostanie faktycznie wszczęta. Jeżeli potrzebuje Pan pomocy w sprawie karnej lub w sprawie rozłożenia na raty, proszę o bezpośredni kontakt z kancelarią, postaram się znaleźć jakieś rozwiązanie.

 19. Jeżeli dostałem pismo o zamianie grzywny na pracę społeczne to czy mogę zapłacić grzywnę na konto sądu i uniknąć prac społecznych . Gdzie wysłac potwierdzenie zapłaty grzywny

  1. Dziękuję za komentarz, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią, postaram się pomóc i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 20. Czy po zapłacie grzywny dostanę jakąś informację zwrotną, że wszystko jest uregulowane?
  Czy może samemu sprawdzić czy nie ma jakiś komplikacji? Jeśli tak to gdzie ?

 21. witam mam pytanie:
  „Sąd może również w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności zarządzonej w wypadku, gdy skazany uchylał się od wykonywania prac społecznie użytecznych albo odmówił ich wykonywania, jeżeli skazany oświadczy na piśmie, że podejmie pracę społecznie użyteczną i podda się rygorom z nią związanym.”
  czy to jest nadal aktualne? bo doczytalem dopiero teraz ze mam 7 dni(ktore juz minelo) za swiadczenie pieniezne. Za grzywne bylo 30(tu mam czas,pismo napisane). Bede o to walczyl bo nie mialem prac spolecznych,tylko splacalem dalej,pismo napisze

 22. Witam mam grzywnę 2500 zł mam dwójkę dzieci nie pracuję jaka jest szansa według Pan że sąd rozłoży mi tą grzywnę na 12 rat boję się że spotkam się z odmową

 23. Dzień dobry
  czy można wystąpić do Sądu o zamianę grzywny na prace społeczne
  w przypadku 800 stawek po 80 zł każda, duża kwota i nie bardzo wiem
  skąd mam wziąć na spłatę, chciałbym wystąpić o zamianę na prace społeczne,
  komornik prowadzi egzekucję, wpłacam do sądu po 1000 zł miesięcznie, ale to wszystko mało
  sąd postanowi o zamianie na areszt, zostało jeszcze jakieś 650 stawek
  zdzislaw

  1. Dzień dobry, dziękuję za komentarz, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 24. Witam. Dostalam odpis z sądu o zaplaceniu kary grzywnej w wysokosci 500 zł oraz dodatkową oplate na poczet państwa 150zl. Wczesniej miałam termin zgłoszenia się do kuratora zawodowego w celu ustalenia miejsca i daty wykonania prac spolecznych.Jestem osobą bezrobotną w 8 miesiącu ciazy i sąd zawiessil mi wyrok wykonywania prac spolecznych. Nie jestem w stanie zapłacić te 650 zł skoro nie pracuje A za miesiąc urodze dziecko. Moge napisać pismo z prosbą o umorzenie kary grzywnę w obecnej sytuacji bądź o jej zmniejszenie I rozłożenie na raty ? Proszę o jakąś podpowiedź bo nie wiem co mam robić:( Z góry bardzo dziękuję.Pozdrawiam

  1. Dzień dobry, dziękuję za komentarz, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania i znaleźć jakieś rozwiązanie.

 25. Dzień dobry maz ma kare pozbawienia wolności oraz kare grzywny i koszty sądowe. Złożył wniosek o rozłożenie na raty oraz załączył pismo z przelewem. Niestety nie dostał odpowiedzi zwrotnej i w między czasie stawił się w zakładzie karnym do odbycia kary gdzie przebywa już ponad dwa miesiące w tym czasie spłacana jest kara grzywny mimo braku informacji z sądu o możliwości rozłożenia na raty. Wplata była już 3 razy w tym miesiącu ma zablokowane konto bankowe i przyszło pismo z sadu ale na adres domowy a nie ZK. Co w tej sytuacji?? Czy nadal spłacać w ratach (ja niestety pisma odebrać nie mogę) w sądzie powiedzieli że nie mają informacji ze maz jest w zk a sami przysłali wezwanie do stawienia się ten sam Sąd.

  1. Dzień dobry, dziękuję za komentarz, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania i coś pomóc.

 26. Dzień dobry sąd zarządził mi grzywnę 2000 zł za kłótnie po zapłaceniu po jakim czasie zaciera się kara bo rozumie że jestem osobą karana za ten wyczyn przez sąd

  1. Jeżeli grzywna została zasądzona za przestępstwo a nie za wykroczenie, to jest Pan osobą karaną. Po zapłaceniu grzywny, jeżeli nie ma innych środków karnych ani nie był Pan wcześniej ani później karany, to zaciera się po roku.

 27. Czy jeżeli orzeczono grzywnę i koszty, a wpłacam tylko część należności nie wskazując na przelewie , którego z roszczeń dotyczy , zawsze księguje się wpłatę w piewrszej kolejności na koszty

 28. Mam wyrok nakazowy, podana kwotę grzywny, koszty sądowe i pieniądze zasadzone na korzyść pokrzywdzonego ale nie mam podanego żadnego numeru konta ani terminu spłaty. Gdzie mam tego szukać? Pieniądze czekają przygotowane ale nie wiem gdzie je wpłacić

  1. Po uprawomocnieniu się wyroku powinno zostać wysłane z sądu pismo z numerem konta do zapłaty grzywny i kosztów sądowych. Jeżeli chodzi o dane pokrzywdzonego, trzeba będzie je ustalić samemu, sąd raczej nie przekaże jego numeru rachunku, gdyż go nie posiada.

   1. Po jakim czasie wyrok się uprawomocnia i po jakim czasie sąd wówczas wysyła nakaz zapłaty jest to kwestia 2-3 miesięcy czy to może potrwać dłużej i ile mniej więcej?

    1. To zależy, czy wyrok był skarżony czy nie, czy wyrok pierwszej instancji czy drugiej. Co do tego kiedy sąd wysyła wezwanie do zapłaty, to zależy od konkretnego sądu. Trudno mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo nie ma też jednego stałego terminu na to. Zawsze lepiej się dowiadywać w konkretnym sądzie.

 29. Czy po zapłaceniu grzywny mogę dostać z sądu potwierdzenie, że nie mam zadłużenia przed sądem?
  O wydanie jakiego dokumentu mam wnioskować w takiej sytuacji?

  1. Po roku od zapłacenia grzywny można starać się o zaświadczenie o niekaralności, bo skazanie uległo zatarciu. A w jakim celu potrzebne byłoby zaświadczenie o braku zadłużenia?

 30. Dzień dobry mam pytanie 25 03 odebrałam pismo od sądu z wyrokiem zasądzenia grzywny za wykroczenie i naprawienie szkody pokrzywdzonego.Di dnia dzisiejszego nie otrzymałam wezwania do zapłaty z sądu i nie bardzo wiem jak mam to rozumieć czemu? Sprawa zaocznie odbyła się 03.08 proszę o odpowiedź kiedy otrzymam pismo z sądu z terminem płatności grzywny?
  Pozdrawiam serdecznie

  1. Dzień dobry, dziękuję za komentarz, ale niestety nie umiem powiedzieć, kiedy dostanie Pani pismo z sądu. W tej sprawie najlepiej kontaktować się bezpośrednio z sądem.

 31. Po rozprawie sądowej zabrano mi prawo jazdy i zasądzono karę grzywny , tą karę zapłaciłem i odwołałem się o ponowne rozpatrzenie wyroku.kolejna rozprawa odbyła się sędzia zmniejszył mi karę grzywny powiedział że tyle co wpłaciłem wystarczy i że nawet jeszcze zostanie mi coś pieniędzy zwrócone aż tu nagle otrzymałem wezwanie do zapłaty w ciągu 30 dni. Co mam zrobić? Czy muszę zapłacić jeszcze raz skoro już raz zapłaciłem ?

  1. Wydaje mi się, że należałoby zwrócić się do sądu o wyjaśnienie tej sytuacji i skontrolowanie, czy wpłata została poprawnie odnotowana.

 32. A co zrobić w sytuacji,gdy syn otrzymał dozór policyjny 2 razy w tygodniu, ale uległ wypadkowi,który uniemożliwia mu dotarcie na najbliższy posterunek i złożenie podpisu?
  Czy może zwrócić się do sądu o wstrzymanie kary na czas leczenia?

  1. Należałoby przede wszystkim poinformować o wypadku organ, który zastosował dozór, aby nie narazić się na zarzut uchylania się. Co do dalszych kroków, zależne by to było kto i w jakiej formie zastosował ten dozór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *