Kiedy sąd doręcza wyrok?

Bardzo często spotykam się z sytuacją, gdy na pytanie o wyrok słyszę „ale ja nic nie dostałem” lub „ale sąd mi nic nie przysłał”. Powszechnie utarło się przekonanie, że sądy przysyłają wyroki do domu. Nic bardziej mylnego.

Kiedy sąd karny wysyła wyrok?

Sąd karny wysyła z urzędu wyroki nakazowe. O tym, kiedy wydawany jest wyrok nakazowy i co z nim zrobić, można przeczytać tutaj.

Gdy postępowanie odbywało się normalnie, były wyznaczane rozprawy i toczyło się postępowanie dowodowe, to sąd nie wyśle nam wyroku.

Jeżeli chcemy otrzymać odpis wyroku, musimy złożyć do sądu wniosek.

Jeżeli nie zgadzamy się z treścią wyroku i chcemy go zaskarżyć, musimy wcześniej złożyć wniosek o uzasadnienie. Termin na złożenie wniosku o uzasadnienie liczy się od dnia ogłoszenia wyroku.

Nie musimy być obecni na ogłoszeniu wyroku. Nie możemy jednak przegapić tego momentu. W naszym interesie jest dowiedzieć się, jaka jest treść wyroku.

Jedyna sytuacja, kiedy sąd doręcza wyrok z urzędu, dotyczy oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i który złożył wniosek o doprowadzenie go na rozprawę, na której miał być ogłoszony wyrok, a mimo to nie był na niej obecny. Wówczas termin do złożenia wniosku o uzasadnienie biegnie od doręczenia wyroku a nie ogłoszenia.

Kiedy sąd cywilny wysyła wyrok?

Sądy cywilne z urzędu wysyłają nakazy zapłaty. Podobnie jak sądy karne, nie wysyłają jednak wyroków.

Jedynym wyjątkiem są wyroki zaoczne.

Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew. Przyjmuje wówczas za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych. Sąd może wydać wyrok zaoczny również na rozprawie, jeżeli pozwany nie stawił się na tę rozprawę, albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału.

Wyrok zaoczny doręcza obu stronom. Pozwany, który otrzymał taki wyrok, może w ciągu dwóch tygodni złożyć sprzeciw.

W pozostałych przypadkach sądy cywilne nie wysyłają wyroków. Podobnie jak w sprawach karnych, jeżeli chcemy dostać odpis wyroku, musimy złożyć do sądu wniosek.

Jeżeli nie zgadzamy się z wyrokiem, termin na jego zaskarżenie, tak jak w sprawach karnych, biegnie od ogłoszenia wyroku. Należy pamiętać tylko, że w przeciwieństwie do spraw karnych, w sprawach cywilnych wniosek o uzasadnienie podlega opłacie 100 zł.

Podsumowując, polskie sądy co do zasady nie wysyłają same z siebie wyroków. Czekając aż to się stanie, narażamy się na upływ terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie i utratę możliwości zaskarżenia wyroku. Dlatego też warto słuchać pouczeń sądu i samemu zadbać o swoje interesy, dopytując o treść wyroku.

Aby uzyskać pomoc prawną lub dodatkowe informacje, zapraszam do kontaktu.

4 myśli na “Kiedy sąd doręcza wyrok?

    1. Czasami sądy mają opóźnienie z wysyłaniem pism. Ewentualnie może Pan zadzwonić do sądu i się zapytać, czy wyrok już był wysłany.

  1. W lutym br. Został ogłoszony wyrok. Na początku maja złożyłam wniosek o wydanie odposu z wyroku. Do tej pory kilka wizyt osobistych w sądzie, kilkadziesiąt telefonów których nikt nie odbiera i nie mogę uzyskać odpisu i brak konkretnej informacji w tym zakresie. Czy jest podstawą prawna obowiązkowego terminu wydania dokumentu? Co dalej robić ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *