Czy można uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów zdaje się być najdolegliwszym środkiem karnym. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez samochodu. Ustawodawca natomiast regularnie zaostrza kary, wprowadzając obligatoryjne zakazy prowadzenia pojazdów.

Zakaz prowadzenia pojazdów w kodeksie wykroczeń

Za popełnienie wykroczenia sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Obowiązkowo zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest za:

  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
  • nieudzielenie pomocy,
  • prowadzenie pojazdu bez uprawnień.

Sąd może też orzec zakaz za:

  • niezachowanie ostrożności (art. 86 k.w.),
  • niepodporządkowanie się znakowi (art. 92 k.w.).

Jak uniknąć zakazu?

Kodeks wykroczeń nie zna instytucji zwolnienia od wykonania reszty środka karnego przewidzianej w kodeksie karnym. Zastosowanie dobrodziejstwa określonego w art. 84 § 1 k.k. do sprawców wykroczeń jest niedopuszczalne. 

W przypadku wykroczeń możliwe jest zastosowanie blokady alkoholowej (o której pisałam tutaj), to jednak się wiąże z pewnymi niedogodnościami.

Kodeks wykroczeń na szczęście przewiduje nadzwyczajne złagodzenie i odstąpienie od kary. Istnieje zatem możliwość, że sąd nie orzeknie zakazu prowadzenia pojazdów w ogóle.

Kiedy odstąpienie od środka karnego?

Sąd może odstąpić w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. Wymieniony wypadek może odnosić się zarówno do wykroczeń umyślnych, jak i nieumyślnych.

Sąd bierze pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy. Dla oceny nie ma natomiast znaczenia zachowanie po czynie (skrucha, przeproszenie). Przede wszystkim jednak sąd powinien kierować się tym, czy samo wymierzenie kary będzie wystarczające dla osiągnięcia celów postępowania.

Aby uzyskać poradę prawną lub pomoc w postępowaniu o wykroczenie, kliknij tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *