Płatność zbliżeniowa skradzioną kartą

Każdy z nas mniej więcej jest w stanie odróżnić kradzież od kradzieży z włamaniem. Mówiąc najprościej, włamanie wiąże się z przełamaniem jakichś zabezpieczeń. Najczęściej oznacza to wyłamany zamek w drzwiach czy oknach. Zabezpieczenia te nie muszą być jednak wyłącznie natury fizycznej. Włamaniem jest również przełamanie zabezpieczeń cyfrowych.

Dokonanie płatności kartą płatniczą w formie tzw. płatności zbliżeniowej przez osobę nieuprawnioną, która weszła w posiadanie karty wbrew woli jej właściciela, stanowi przestępstwo kradzieży z włamaniem

Do takiego wniosku doszedł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 marca 2017 r. Rozpatrujący kasację Sąd Najwyższy (sygn. akt III KK 349/16) zaaprobował utrwalony w orzecznictwie pogląd, że transakcje bankowe wymagające podania PIN-u uznawane są za kradzież z włamaniem i to nie tylko te dotyczące podjęcia pieniędzy z bankomatu jako surogatu pomieszczenia, ale i te polegające na płatności zbliżeniowej w kwotach przekraczających 50 zł.

Sąd Najwyższy wskazał, że przybliżenie karty płatniczej do terminalu skutkuje uzyskaniem dostępu do rachunku bankowego właściciela karty. Dochodzi do przełamania bariery elektronicznej w systemie bankowej płatności bezgotówkowej. Jeżeli czyni to osoba nieuprawniona, która weszła w posiadanie karty wbrew woli jej właściciela, dokonuje kradzieży z włamaniem. Dokonując płatności skradzioną kartą, sprawca doprowadza do zmniejszenia ilości środków na rachunku bankowym właściciela karty. W istocie dokonuje więc włamania w drodze przełamania zabezpieczeń elektronicznych i zaboru mienia w postaci pieniędzy zapisanych w systemie informatycznym banku. Nie ma znaczenia, że fizycznie nie obejmuje ich w posiadanie, otrzymując w zamian ich ekwiwalent w postaci towaru czy usługi.

Jakie są konsekwencje powyższego stanowiska?

Przyjęcie, że płatność zbliżeniowa cudzą kartą stanowi kradzież z włamaniem wiąże się z wyższą karą za ten czyn. Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kradzież z włamaniem zagrożona jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Dodatkowo przy kradzieży z włamaniem nie ma znaczenia wartość skradzionego mienia. Kradzież z włamaniem stanowi bowiem zawsze przestępstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *