Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność

W pierwszej kolejności należy wskazać, że czym innym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a czym innym odrębna własność.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Oznacza to, że właścicielem lokalu jest spółdzielnia. Jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany.

Lokal może stanowić jednak również odrębną własność. Zakłada się mu wówczas odrębną księgę wieczystą. Dana osoba staje się jego jedynym właścicielem i może dowolnie nim rozporządzać oraz np. obciążać dożywociem.

Jak przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność?

Przekształcenie odbywa się na podstawie umowy przeniesienia własności.

Aby ją zawrzeć, należy złożyć pisemny wniosek do spółdzielni. Spółdzielnia jest związana wnioskiem, to znaczy, że nie może odmówić. Warunkiem jednak jest brak zadłużenia względem spółdzielni oraz spłata przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową. Dotyczy to spłaty części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami.

Dodatkowo nieruchomość musi mieć uregulowany status prawny. Spółdzielni powinno przysługiwać prawo własności lub użytkowania wieczystego do gruntu, na którym stoi budynek.

Umowa przeniesienia własności zawierana jest w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wymaga formy aktu notarialnego.

Wynagrodzenie notariusza oraz koszty sądowe obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. Wynagrodzenie notariusza wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Aby uzyskać pomoc prawną lub żeby uzyskać dodatkowe informacje, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *