Odbywanie kary ograniczenia wolności za granicą

O tym, jak ubiegać się o odbywanie kary pozbawienia wolności za granicą, pisałam tutaj. Co jednak w przypadku kary ograniczenia wolności, czyli tak zwanych „odróbek”?

Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość odbywania również kary ograniczenia wolności za granicą. Jakie jednak muszą być spełnione warunki?

  • Po pierwsze przekazanie dotyczy tylko prawomocnych orzeczeń – oznacza to, że najpierw trzeba poczekać, aż wyrok się uprawomocni.
  • Wyrok musi wydać sąd polski.
  • Kara ograniczenia wolności musi polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Nie ma zatem możliwości ubiegania się o wykonywanie za granicą kary polegającej na potrąceniach z wynagrodzenia.
  • Sprawca musi posiadać legalne stałe miejsce pobytu w innym kraju – inaczej niż w przypadku kary pozbawienia wolności, nie trzeba wykazywać, że przekazanie orzeczenia do wykonania pozwoli w większym stopniu zrealizować wychowawcze i zapobiegawcze cele kary.
  • Ostatnim warunkiem przekazania jest powrót skazanego do państwa wykonania lub wola takiego powrotu. 

Jak wygląda procedura?

O przekazaniu decyduje sąd pierwszej instancji, czyli ten, który jako pierwszy wydał wyrok. Może decydować z urzędu albo na wniosek osoby zainteresowanej. Występuje on bezpośrednio do właściwego sądu lub organu.

Sprawę rozpoznaje się na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział prokurator i pokrzywdzony, sprawca, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i jego obrońca, jeżeli się na nie stawi.

Przekazanie następuje w formie postanowienia. Niestety nie przysługuje na nie zażalenie.

Przekazanie następuje wyłącznie do jednego państwa wykonania. Jeżeli jednak organ wykonania odmówi przejęcia i wykonania orzeczenia, np. dlatego, że skazany nie przebywa na jego terytorium, zasada ta nie przeszkadza w skierowaniu kolejnego wniosku dotyczącego tego samego orzeczenia i tej samej osoby do innego państwa członkowskiego.

Co istotne jeszcze, w razie wystąpienia o wykonanie orzeczenia, postępowanie wykonawcze ulega zawieszeniu. Po otrzymaniu zaś informacji o zakończeniu wykonywania orzeczenia sąd podejmuje zawieszone postępowanie a następnie je umarza.

Aby uzyskać poradę prawną lub pomoc w sporządzeniu wniosku zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *