Zatrzymanie prawa jazdy na podstawie zdjęcia z fotoradaru

Większość czytających z pewnością wie, że przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy. Decyzję w tej sprawie wydaje starosta. Jest ona natychmiast wykonalna. Zatrzymanie następuje na okres 3 miesięcy.

Jeżeli pomimo zatrzymania prawa jazdy, nadal będziemy kierować pojazdem, okres zatrzymania przedłuża się do 6 miesięcy.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po upływie okresu zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. 

Co warto wiedzieć, jeżeli w przypadku przekroczenia prędkości zostanie skierowana sprawa do sądu i nie zostanie zakończona w terminie 3 miesięcy od zatrzymania (lub w drugim przypadku – 6 miesięcy) to dokument podlega zwrotowi.

Co jednak, gdy wykroczenie zostanie zarejestrowane fotoradarem?

Jakiś czas temu Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się taką sprawą.

Sprawa dotyczyła tego, że Główny Inspektor Transportu Drogowego powiadomił Prezydenta Warszawy, iż ujawnił popełnione naruszenie. Polegało ono na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o 78 km/h w obszarze zabudowanym. Następnie skierował do sądu wniosek o ukaranie skarżącego. Prezydent Warszawy zatrzymał skarżącemu prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Skarżący odwołał się od tej decyzji, a sprawa dotarła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W przytaczanej sprawie sądy były zgodne. Zdjęcie z fotoradaru wobec zidentyfikowania numerów rejestracyjnych pojazdu utrwalonych na obrazie tego zdjęcia uprawdopodabnia popełnienie wykroczenia przez daną osobę, a mianowicie właściciela pojazdu. Osoba sprawcy wykroczenia jednak zawsze powinna podlegać jednoznacznemu wskazaniu. W chwili wykonania zdjęcia bowiem sprawca wykroczenia nie jest znany.

Treść zawiadomienia o ujawnieniu popełnienia naruszenia podlega weryfikacji. Zweryfikować trzeba przede wszystkim sprawcę naruszenia, który ma być adresatem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Podstawę wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy może stanowić wyłącznie informacja o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Zasadnicze znaczenie ma zatem jednoznaczność tej informacji co do sprawcy ujawnionego naruszenia.

Mówiąc prościej, sprawcę naruszenia zawsze trzeba dokładnie ustalić. Samo zdjęcie z fotoradaru nie jest wystarczające, żeby zatrzymać prawo jazdy właścicielowi pojazdu.

Aby uzyskać pomoc prawną lub żeby uzyskać dodatkowe informacje, zapraszam do kontaktu.

2 myśli na “Zatrzymanie prawa jazdy na podstawie zdjęcia z fotoradaru

  1. Dzień dobry,
    osoba wskazana przez właściciela samochodu otrzymała pismo od GITD po upływie 2 miesięcy od zgłoszenia (2,5 miesiąca od zrobienia zdjęcia przez fotoradar). Na zrobionym przez fotoradar zdjęciu nie widać osoby kierującej. Czy w przypadku przyjęcia mandatu przez osobę wskazaną, może zostać zatrzymane prawo jazdy?

    1. Dzień dobry, dziękuję za komentarz, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią, telefonicznego lub mailowego, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania i jakoś pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *